زمین سبز

استودیو رقص

استودیوی رقص یک فضای است که رقاصان آن را یاد می گیرند یا تمرین می کنند. این اصطلاح به طور معمول برای توصیف یک فضایی است که برای این منظور ساخته شده یا مجهز شده است.

استودیو رقص به طور معمول شامل پوشش کفشی صاف یا، اگر برای رقص شیر استفاده می شود، توسط یک طبقه چوب سخت. در اغلب موارد کف طبقه بندی شده است، به این معنی که ساخت کف دارای یک درجه انعطاف پذیری برای جذب تأثیر تمرین های رقص فشرده مانند پریدن است. این امر برای ارتقای سلامت و ایمنی خوب ضروری است.

دیگر ویژگی های مشترک یک استودیوی رقص شامل یک برج، است که به دیوار در تقریبا ارتفاع کمر ثابت شده و به عنوان وسیله ای برای حمایت استفاده می شود. به عنوان موسیقی بخش جدایی ناپذیر رقص، تقریبا تمام استودیوهای رقص دارای یک سیستم صوتی برای پخش نوارهای CD یا cassette هستند، و پیانو هنوز هم معمولا برای همراهی رقص باله و شیر، به ویژه در استودیوهای حرفه ای استفاده می شود. در استودیوهای رقص ساخته شده، به نظر می رسد حداقل یک دیوار از آینه های کف تا سقف پوشیده شده باشد که توسط رقاصان برای دیدن موقعیت بدن و تراز آن استفاده می شود.
در چین، اصطلاح استودیو رقص نیز برای توصیف یک مکان است که برای آموزش رقص ایجاد شده است. اغلب به عنوان مدارس رقص در اروپا نامیده می شود، اغلب آنها به صورت محلی مستقر می شوند و کلاس هایی را برای دانش آموزان علاقه مند که در آن زندگی می کنند، ارائه می دهند. بسته به استودیو، انواع سبک های رقص ممکن است ارائه شود، یا فقط یک.

No backers yet. Be the first!

No update yet

Author

Matt Peters
Created 6 Campaigns • View Profile

Ask a Question

Please leave a Comment